top of page

ทันตกรรมจัดฟัน 
Orthodontics

การจัดฟันแบบโลหะ

  • การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา (bracket brace)

  • เป็นการจัดฟันแบบโลหะทั่วไปที่อุปกรณ์ติดแน่นบนฟัน ซึ่งเราพบเห็นกันบ่อย ๆ มีสีสันสดใสด้วยยางจัดฟัน ราคาไม่สูงมากนัก แต่ต้องพบทันตแพทย์ทุก ๆ เดือน เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟัน ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของแต่ละบุคคล

  • 32,999-47,999 บาท

การจัดฟันแบบใส Invisalign

จัดฟันใส (Invisalign)

นับว่าเป็นเทคโนโลยีการจัดฟันใสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การจัดฟันแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาพบทันตแพทย์ หรือไม่ต้องการเครื่องมือจัดฟันที่ติดแน่นบนผิวฟัน

  • 120,000-180,000 บาท

รีเทนเนอร์

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

รีเทนเนอร์คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือถอดได้ ที่ช่วยรักษาสภาพฟันให้คงอยู่ในตำแหน่งเดิม ไม่ให้ฟันเคลื่อนตัว ทันตแพทย์แนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลา อย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปีแรกหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน โดยระยะเวลาที่มากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล

  • แบบใส 3,000 บาทต่อคู่

  • แบบลวดอะคริลิค 3,500 บาทต่อคู่

  • แบบโลหะ 8,500 บาทต่อคู่

  • แบบโลหะชนิดใส่เชนได้ 9,000 บาทต่อคู่

bottom of page