top of page

ทันตกรรมพื้นฐาน
General Dentistry

ขูดหินปูน

คือการใช้เครื่องมือทางทันตกรรมในการขจัดคราบหินปูนซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีนหรือเศษอาหารกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันบริเวณเหงือก เพื่อเป็นการฟ้องกันโรคเหงือกและฟันในอนาคต

  • ครั้งละ 600-1,500 บาท

ผ่าฟันคุด

หากไม่สามารถถอนฟันได้ตามปกติ จำเป็นต้องผ่าเหงือก ตัดกระดูก ตัดฟันออกทีละนิด เพื่อนำฟันคุดออก โดยไม่ส่งผลหรือเป็นอันตรายต่อฟันซี่ข้างเคียง หรือส่วนอื่นที่อยู่บริเวณนั้น ๆ

  • 2,000-3,500 บาทต่อซี่

อุดฟัน

เป็นการบูรณะฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป เพื่อให้ได้รูปร่างฟันคงเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ช่วยกำจัดเนื้อฟันส่วนที่ผุไม่ให้ลุกลามต่อ และบูรณะเนื้อฟันที่สูญเสียไป

  • 600-1,500 บาทต่อซี่

ถอนฟัน

หากฟันยังสามารถรักษาด้วยการรักษาทันตกรรมวิธีอื่น ๆ ได้ ก็จะเลือกวิธีการรักษานั้นก่อน เพราะการถอนฟันคือการสูญเสียฟันธรรมชาติไปอย่างถาวร

  • 600-1,500 บาทต่อซี่

bottom of page