top of page

ทันตกรรมประดิษฐ์ 
Prosthodontics

ฟันปลอม

ฟันปลอม

คือฟันปลอมที่ทำขึ้นเพื่อผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่หรือไม่มีฟันเหลืออยู่เลย สามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้ มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ และมีฐานที่ทำจากพลาสติกหรือโลหะ โดยวางบนสันเหงือกหรือเพดานปาก

 • ฐานพลาสติก 2,000 บาท ซี่ถัดไป 500 บาท

 • ฐานโลหะ 9,000-12,000 บาท ซี่ถัดไป 500 บาท

สะพานฟัน

สะพานฟัน

เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

 • 24,000 – 30,000 บาทต่อยูนิต

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังวัสดุไททาเนียมขนาดเล็กลงบนกระดูกรองรับฟันแล้วจึงทำการติดยึดครอบฟันบนรากฟันเทียมนั้น โดยจะสามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้เช่นเดียวกับฟันแท้ตามธรรมชาติ

 • ระบบ Neobiotech, Dentium, OSSTEM 39,000 บาทต่อซี่รวมครอบเซรามิก

 • ระบบ CAMLOG 55,000 บาทต่อซี่รวมครอบเซรามิก

 • ระบบ STRAUMANN 65,000 บาทต่อซี่รวมครอบเซรามิก

 • ปลูกกระดูกร่วมกับการฝังรากเทียม 10,000 บาทต่อบริเวณ

 • กรณีฟันหน้ายากกว่าปกติ 10,000 บาทต่อซี่

ครอบฟัน

ครอบฟัน

มีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงาม ใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม

 • ครอบฟันโลหะล้วน 6,000 บาทต่อซี่

 • ครอบฟันทองคำ (ส่วนผสมของทอง 45%) 12,000 บาทต่อซี่

 • ครอบฟันเซรามิก 15,000 บาทต่อซี่

bottom of page