top of page

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
Pediatric Dentistry

ถอนฟันน้ำนม
  • ถอนฟันน้ำนม

  • สาเหตุที่ต้องถอนออกก่อนที่ฟันจะคลอน เช่น ฟันน้ำนมผุจนไม่สามารถรักษาได้ หรือฟันผุมากในช่วงที่ฟันแท้กำลังจะขึ้น และฟันแท้เริ่มขึ้น แต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดไป ในฟันบางตำแหน่งหากปล่อยให้ฟันแท้กับฟันน้ำนมขึ้นซ้อนกันอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังได้

  • 600 บาทต่อซี่

อุดฟันน้ำนมเด็ก

อุดฟันน้ำนมเด็ก

แม้ฟันน้ำนมจะเป็นชุดฟันชั่วคราวที่จะหลุดออกไปเมื่อโตขึ้น แต่การผุในฟันน้ำนมก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็ก ๆ ได้ จึงต้องมีทันตกรรมรักษาฟันผุอย่างการอุดฟันในเด็กด้วย

  • 600-900 บาทต่อซี่

รักษารากฟันน้ำนม

ทันตกรรมเด็กรักษารากฟันน้ำนมจำเป็นต้องทำในกรณีที่ไม่สามารถรักษาฟันผุด้วยการอุดฟันตามปกติได้ นอกจากนี้ การรักษารากฟันยังทำให้อาการปวดฟันจากฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟันหายไปอีกด้วย เพราะในบางกรณีฟันน้ำนมซี่ที่ผุอาจจะผุในช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาที่หน่อฟันแท้จะขึ้นมา

  • 1,200-1,800 บาทต่อซี่

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์

เป็นทันตกรรมเพื่อป้องกันฟันผุ โดยจะนิยมทำกันในการทำฟันเด็ก เนื่องจากฟันน้ำนมสามารถผุได้ง่ายกว่าฟันแท้ อายุที่ทันตแพทย์แนะนำให้เคลือบฟลูออไรด์คืออายุ 3 ปีขึ้นไป แม้จะเลยวัยเด็กไปแล้วก็สามารถทำได้เช่นกัน ถ้ามีความเสี่ยงที่ฟันจะผุมาก หรือทันตแพทย์แนะนำให้ทำ

  • ครั้งละ 500 บาท

ขูดหินปูนสำหรับเด็ก

ขูดหินปูนสำหรับเด็ก

เด็กจำเป็นต้องมีการขูดหินปูนเหมือนกับผู้ใหญ่ เพราะหินปูนเป็นต้นเหตุให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้

  • ครั้งละ 600-900 บาท

ครอบฟันน้ำนม

ครอบฟันน้ำนม

ทันตกรรมเด็กครอบฟันน้ำนม จะทำก็ต่อเมื่อเด็กฟันผุมาก ถ้ารักษาแล้วไม่สามารถบูรณะด้วยวัสดุอุดตามปกติได้ จะต้องใส่ครอบฟันแทน

  • 2,000-2,500 บาทต่อซี่

bottom of page