top of page

รักษาโรคเหงือก Periodontal Disease Treatment

รักษาโรคเหงือก

เกิดจากคราบแบคทีเรียที่เกาะบริเวณเหงือกและฟัน แบคทีเรียเหล่านี้จะทำงายเนื้อเหงือกหุ้มรากเนื้อเยื่อที่รองรับฟันให้ติดกับ กระดูกขากรรไกรและกระดูกฟัน โดยการอักเสบนี้เกิดจากสารพิษที่ขับออกมาจาก แบคทีเรีย ที่ติดอยู่รอบ ๆ ตัวฟันทำให้เหงือกเกิดการอักเสบ บวม แดง

เกลารากฟัน

เกลารากฟัน

คือการกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบหินปูน และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เกาะอยู่ตรงตำแหน่งรากฟันใต้เหงือกให้สะอาด วิธีการคล้ายกับการขูดหินปูนทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การขูดหินปูนทั่วไปจะกำจัดคราบบริเวณซี่ฟันที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมา แต่การเกลารากฟันจะกำจัดคราบบริเวณใต้เหงือกลงไปประมาณ 3 มิลลิเมตร

  • ครั้งละ 1,000-4,000 บาท

bottom of page